Kurs instruktora fitness

Kurs instruktora fitness

kurs na instruktora fitnessUkoronowaniem szkolenia na instruktora fitness jest wydanie dwóch legitymacji instruktora rekreacji ruchowej. Jedna w formie tradycyjnej – papierowej, druga w wariancie plastikowym. Co więcej, wyrażane są zarówno w języku ojczystym, jak i obcym, najczęściej jest to język angielski.

Co ważniejsze, potwierdzeniem ukończenia kursu jest otrzymanie specjalnego certyfikatu, także w języku angielskim, który daje pewność akceptacji przez niemal każde organy, potwierdzający zdobyte umiejętności, potrzebne do podjęcia pracy w zawodzie instruktora fitness, nie tylko w Polsce, ale także na terenie całej Unii Europejskiej. Sam kurs, przygotowuje kandydata na instruktora do podjęcia pracy w siłowniach, profesjonalnych klubach fitness, centrach sportowych, ale także umożliwia kursantowi prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży na szkółkach, koloniach oraz obozach sportowych. Kurs instruktora fitness jest przeznaczony nie tylko dla osób, które nie posiadają doświadczenia w prowadzeniu zajęć sportowych, ale także dla tych ludzi, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje. Reasumując, efektem ukończenia kursu jest otrzymanie:

- świadectwo ukończenia części ogólnej kursu,

- świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy,

- certyfikat w języku angielskim,

- państwowe legitymacje instruktorskie: papierowa i plastikowa.

instruktor fitnessuPlan studiów składa się na wiedzę teoretyczną, innymi słowy jest to część ogólna, z której mogą być zwolnieni absolwenci kierunków sportowych lub rekreacyjnych na wyższych uczelniach. W innych wypadkach, warunkiem ukończenia tego etapu, jest zdanie egzaminu pisemnego z udostępnionych na zajęciach materiału. Po tej części, następuje część teoretyczno-praktyczna, tzw. specjalistyczna, która jak sama nazwa wskazuje jest wprowadzeniem teorii w praktykę. Obejmuje głównie zajęcia przygotowujące do podjęcia zawodu, a więc na których prezentowane są rozmaite ćwiczenia. Ta część, kończy się egzaminem, który będzie obejmował szeroki zakres wiedzy obejmujący zarówno teorię jak i praktykę. Mimo kursu, dużą rolę odgrywa tu samokształcenie kandydata, który musi samodzielnie przygotować konspekty, plany zajęć, które zweryfikują poziom osiągniętej wiedzy i umiejętności przekładania teorii na praktykę.